Vůz a papíry musí sedět

Na to, že auto jednou bylo přihlášeno, a musí být tedy v pořádku se nespoléhejte. Policisté totiž nepřijdou kontrolovat, zda vše, co máte v dokladech, je i pravdou.

„Ve smyslu zákona o silničním provozu každé vozidlo, o kterém schvalovací úřad rozhodl, že musí být evidovány orgánem Policejního sboru, a které dosud nebylo přihlášeno do evidence, musí být přihlášeny na orgánu Policejního sboru příslušného podle místa pobytu nebo sídla držitele vozidla nebo adresy jeho provozovny. Z uvedeného vyplývá, že Orgán Policejního sboru přihlásí do evidence na základě žádosti držitele, respektive vlastníka vozidlo tak, jak bylo schváleno Ministerstvem dopravy. Při přihlašování vozidla museli souhlasit údaje uvedené v dokladech od vozidla s údaji přímo na vozidle, „vysvětlila mluvčí.

Pokud byste však chtěli dělat zásahy do auta už po jeho koupi, není to problém, jen musíte požádat obvodní úřad dopravy o zapsání změn do dokladů, respektive o přestavbu vozidla.

Nedívejte však jen pod kapotu a na technické vybavení auta. Zkontrolujte si i karoserii – či nerezaví, neodlupuje se lak a podobně. Prohlédnout třeba i těsnění kolem oken, zejména při střešním, aby nezatékalo.

Většina kvalitních autobazarů má všechny papíry v pořádku, ale i tak si dávejte pozor.